Home

Welkom op de homepage van de Imkeropleidingen Salland. Deze site geeft informatie over de verschillende cursussen die worden gegeven in de regio Salland. De cursussen staan open voor imkers van alle verenigingen. De cursussen worden gegeven door landelijk erkende en bevoegde leraren.


Historiesigisleraar

In Salland is begonnen met het geven van imkercursussen in 2005. Eerst heel bescheiden met twee avonden met wat wetenswaardigheden over bijen en hoe je zou kunnen beginnen. Naar huidige begrippen volstrekt onvoldoende, wat we door de feedback van de deelnemers al heel snel ontdekten. Het moest dus meer inhoud krijgen als deelnemers echt verder wilden met bijenhouden. Er werd al snel een lesbrief gemaakt voor de aspirant-imker en wat we eerst als imkercursus zagen, noemden we vanaf dat moment Kennismakingscursus. De twee avonden werden uitgebreid met een praktijkmiddag: kijken in de kast, met aansluitend een demonstratie van benodigde imkermaterialen voor diegenen die zouden willen beginnen aan de vervolgstap van de basiscursus. Deze situatie is nog ongewijzigd.

Pionieren

Voor de basiscursus werd een praktijkwerkboekje cursistengemaakt, waaraan jaarlijks gewerkt werd om beter afgestemd te zijn op voor een imker benodigde kennis en vaardigheden. Een echt lesboek voor de cursus was er ook niet en dus werden ook hiervoor lesbrieven geschreven. Het was pionieren om de zaak van de grond te krijgen, noodzakelijk omdat de terugtrekkende overheid de cursussen die eerder via het landbouwonderwijs gegeven werden uit het onderwijspakket gehaald had. Ook de lerarencursussen die opleidden tot Rijksbijenteeltleraar werden afgeschaft en de sector bijenteelt moest het onderwijs zelf oppakken. Na enkele jaren van stilstand werd de eerste lerarencursus in 2010 gegeven en werd een Duits boekje vertaald om te kunnen gebruiken in de basiscursus. Inmiddels volgde de leraar Sigis Sparenberg na vijf jaar experimenteren de cursus leraar bijenteelt in 2006/07 en behaalde het diploma A en B. Hiermee kregen de basiscursussen en gevorderde cursussen een officiële status.


De basiscursus

Tot 2015 werden door Sigis Sparenberg in Raalte, Zwolle, Deventer, Olst-Wijhe en zelfs gedeeltelijk daarbuiten alle basiscursussen geven, ondersteund door een stevig team van praktijkbegeleiders. Sinds 2016 zijn er bekwame imkers uit de pool van praktijkbegeleiders bijgekomen en is het lerarenkorps voor de basiscursus in Salland flink versterkt. Thans zijn we met vier leraren die samen afstemmen en gezamenlijke cursusactiviteiten ondernemen. Het praktijkwerkboekje, inmiddels meer dan 10 jaar oud en vele versies verder, is daarbij de rode draad die cursussen verbindt. Hierdoor blijven de cursussen in hoge mate gelijk lopen en kunnen deelnemers makkelijk tussendoor overstappen. Ook ontstaat er over de verenigingen heen een band.
zie basiscursussen Salland

In 2016 is voor het eerst een vervolg gestart op de basiscursus: een gevorderdencursus voor imkers die de basiscursus met goed gevolg hebben afgesloten en daarna de stap kunnen maken naar verbreding of verdieping. Een modulair opgezette cursus waarvoor de eerste drie modules werden uitgewerkt. Een gevorderdencursus gegeven met inschakeling van specialisten op drie gegeven onderwerpen en waar 35 Sallandse imkers aan deelnamen. Salland loopt daarmee voorop bij het landelijke voornemen om de gevorderdencursus voor de imker als modulaire cursus aan te bieden. Opnieuw pionieren, maar wel uit de ervaring van 10 jaar praktisch en theoretisch bijenteeltonderwijs.
zie Gevorderde opleidingen

En nu

imkerdiploma

Zolang imkers zich willen bekwamen in het bijenhouden op het niveau van gevorderd imker, zullen we in Salland met een team van specialisten op diverse onderwerpen en onder verantwoordelijkheid van de leraar Sigis Sparenberg diverse modulen of deelcursussen geven. Modulen die de deelnemer zelf kan afsluiten op de wijze die gewenst wordt. Dus bijvoorbeeld gewoon meedoen uit belangstelling zonder officiële afsluiting van de gevolgde module. Echter voor de deelnemer met meer ambitie, die de module officieel wil afsluiten met een deeldiploma, wordt een te behalen eindniveau vereist. Wanneer tenslotte alle modules goed afgesloten zijn heeft de deelnemer het niveau van gevorderd imker behaald. 

Door het systeem van jaarlijks aanbieden van modulen of deelcursussen, kunnen imkers steeds aan een andere module meedoen. Hierdoor zullen na verloop van tijd meerdere of zelfs alle deelcursussen met goed gevolg zijn afgesloten. Kennis en vaardigheid zullen verbreed of verdiept zijn, maar ook imkers zullen zich met elkaar verbonden weten, elkaar tot steun kunnen zijn, het imkeren zal veel plezieriger worden. Men kan en mag zich gevorderd imker noemen.

 

De ambitie voor 2023

In Salland bieden we in 2023 een pakket van deelcursussen aan zoals in eerdere jaren, bij voldoende belangstelling de keuze uit de volgende modules: