Drachtplanten 2024

Foto: Laura Pasch

Iedereen met belangstelling voor de voedselbronnen van de bijen is welkom bij de deelcursus drachtplanten. In de cursus drachtplanten zal het gaan om het vergroten van de kennis rond de nectar- en stuifmeelleveranciers voor de bijen, ook drachtplanten genoemd, maar ook over de kwetsbaarheid van diverse drachtgebieden of drachten. De vraag hoe je eigen omgeving eruit ziet, en of er iets te verbeteren valt aan de voedselomstandigheden rond je bijenstal of in het algemeen, is een rode draad. Welke mogelijkheden heb je zelf om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de biotoop waarin je bijen leven. De cursus wordt afgesloten in de vorm van een presentatie van het eigen drachtgebied van de cursist.


In 2024 zal er geen cursus Drachtplanten worden aangeboden.
Echter, de modules Zwermregulering, Natuurlijk-imkeren en Productie-imker zullen wel doorgaan zoals gepland. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deze cursussen, dus we moedigen geïnteresseerden aan om zich snel aan te melden.Schrijf je
in voor deze module voor het seizoen 2025, klik hier

Planning cursus 2025 –  indicatie

Les Cursus Data Tijd Dag Locatie
1e Drachtplanten 12 maart 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
2e Drachtplanten 22 maart 11.00 uur zo Het Twieg, Heeten
3e Drachtplanten 16 april 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
4e Drachtplanten 14 mei 19.30 uur do Tjoenne, gemeente Deventer
5e Drachtplanten 18 juni 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
6e Drachtplanten 25 juni 19.30 uur do Brinkgreven, Deventer
7e Drachtplanten 16 juli 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
8e Drachtplanten 27 augustus 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
9e Drachtplanten 01 oktober 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen
10e Drachtplanten 15 oktober 19.30 uur do Nieuweveld, Diepenveen

Overweging bij het volgen van de cursus drachtplanten

Als imkers weten we dat imkeren naast het werken in de bijen, ook werken is voor de bijen. Voor een goede vitaliteit zijn de bijen bijvoorbeeld afhankelijk van de kwaliteit van het drachtgebied waarin de imker de kasten heeft geplaatst. Om ook zelf als imker te genieten van een eigen potje honing moeten de bijen in goede conditie zijn op het moment dat er iets te halen valt. Wat bloeit er wanneer, niet alles heeft dezelfde waarde voor bijen, de soort stuifmeel kan de levensduur van de bij sterk bepalen. Kan je iets met die wetenschap ?

Hoe robuust is het drachtgebied, is er altijd voldoende aanbod van stuifmeel en nectar of moet je er op zeker moment weg zijn met je bijen. Is er iets te verbeteren aan de voedselsituatie waar de bijen staan, is het gebied gevoelig voor droogte of is het juist vocht wat de bloei ten goede of ten kwade beïnvloedt.

Bekend is dat we bijvoorbeeld van de linde alleen iets kunnen verwachten als ze met hun voeten in het water staan, oftewel het moet voor de bloei goed geregend hebben. Kan je als imker herkennen dat het niets wordt en je de bijen een alternatief moet bieden om honing te kunnen oogsten of te laten overleven. Belangrijk voor de imker om de bijen te laten overleven of te kunnen profiteren van een rijke dracht, is het kennen van belangrijke drachtbronnen en het inschatten van de omstandigheden van een komende dracht. Lang niet altijd mogelijk, maar de moeite waard om er verdacht op te zijn en tijdig te anticiperen.

In de cursus zijn verschillende excursies opgenomen naar terreinen rondom Deventer. Het zijn wandelingen van ongeveer één uur. De excursieterreinen zijn niet rolstoeltoegankelijk.

    

De cursus drachtplanten bestaat uit acht avonden:

– vier excursies naar verschillende vegetatietypen
– twee theorielessen
– een practicum en een afronding op de kwekerij

In de theorielessen wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • drachtgebied
  • drachtkalender
  • drachtverbetering
  • bloembiologie
  • bestuiving
 • de innige relatie tussen bloemen en bijen.

De algemene doelstelling van de cursus drachtplanten

Inzicht krijgen in de relatie tussen bloemen en bijen, in de kwaliteit van het drachtgebied en de belangrijkste omstandigheden die de kwaliteit beïnvloeden.

  • Vergroten van de kennis van de belangrijkste hoofd- en bijdrachten in ons leefgebied voor zowel nectar als ook stuifmeel.
  • Verzamelen en vastleggen gegevens van eigen drachtgebied en in kaart brengen in een drachtkalender
  • Herkennen en vaststellen van belangrijke kenmerken van het drachtgebied,
   en het aanreiken van mogelijkheden om het drachtgebied te verbeteren.
  • Spelenderwijs de plantenkennis van zowel cultivars als bomen, heesters en wilde planten vergroten door de excursies die in het programma zijn opgenomen.
  • Vaststellen waar de leemten in de dracht zitten en aangeven hoe je hier als imker mee kan omgaan
  • Weten wat het belang van en de relatie is tussen bijen en bloemen wat betreft bestuiving en bevruchting. 

Afsluiten met een deelcertificaat

Voor het officieel afsluiten van de module drachtplanten, geeft de cursist een presentatie. Aan de hand van een drachtkalender geeft de cursist een beoordeling van de kwaliteit en kwetsbaarheid van het drachtgebied waar de bijen hun standplaats hebben. Deze presentatie wordt eventueel aangevuld met oplossingen of bedrijfsvoering die de imker bedacht heeft om de volken uit de problemen van voedselstress te houden, wat een belangrijke factor is voor de vitaliteit van de bijen.

In  deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek:
Niet zonder elkaar, bloemen en insecten.  Auteurs: Louis Schoonhoven en Koos Biesmeier
Te verkrijgen in het depot van Hilbrand Meijer, Beehappy Deventer
of in de imkerwinkel van my-Honey in Wijhe, www.my-Honey.nl

In de cursus zijn excursies opgenomen naar verschillende terreinen rondom Deventer. Deze excursieterreinen zijn niet rolstoeltoegankelijk.

Plaats

Kwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 18, Diepenveen

 

Deelnemers en kosten

Iedereen met belangstelling kan deelnemen.
Deelnemers die een deelcertificaat willen behalen voor deze module moeten gediplomeerd basisimker zijn.
Minimale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten € 100,-

Zie ook algemene voorwaarden

 

Klik hieronder voor een voorbeeld van een eindpresentatie van de drachtplantencursus.
Voorbeeld Eindpresentatie Drachtplantencursus


De cursus ‘Drachtplanten’ wordt gegeven door Hanne Struik en Sigis Sparenberg.

    


Je kan je nu inschrijven voor de cursus ‘Drachtplanten voor het jaar 2025.