Examen en diplomering

Examen en diplomering

Het examen voor de basiscursus bestaat uit 4 onderdelen dit zijn:
1e Praktische kennis, vaardigheid & verslaglegging middels het praktijkwerkboekje.
2e Theoretische kennis en inzichten op door de bond gedefinieerd niveau en onderwerpen.
3e Huiswerk examen opdracht over het maken van een kunstzwerm
4e Mondeling examen over behandelde en in de praktijk geoefende onderwerpen.

Voorwaarde tot deelname aan het examen en behalen van het diploma:
Primair moet het praktische onderdeel van de cursus met en voldoende worden afgesloten en de som van de te behalen examen punten boven de 5,5 uitkomen om het diploma beginnend imker te kunnen behalen. Tevens moet op alle onderdelen een prestatie (in)geleverd worden om deel te kunnen nemen aan het theoretische examen en is er een deelname plicht van 80% op het praktische en theoretische onderdeel van de cursus.

De weging

Elk onderdeel wordt apart becijferd en geldt voor een vastgesteld maximumaantal examenpunten.

Herkansing

Op alle onderdelen bestaat de mogelijkheid op herkansing. Soms kan afgesloten worden met een deelcertificaat praktisch imker als overige onderdelen niet haalbaar zijn en het praktijk gedeelte meer dan goed is.