Algemeen

De modulaire gevorderde imkercursussen.

Alle modules van de gevorderdencursus kunnen door iedereen met belangstelling voor het onderwerp gevolgd worden. De modules kunnen op verschillende manieren afgesloten worden, zie verder.

 

Werkwijze en lesmateriaal

Alle gebruikte PowerPoint presentaties en de eventueel verder gebruikte informatie zijn voor elke deelnemer vrij beschikbaar. Daarnaast is veelal voor de verschillende modules  een lesbrief of cursusboek nodig. De kosten daarvan zitten niet in het cursusgeld inbegrepen. Naast de theorie- en praktijkbijeenkomsten is er soms een excursie of een workshop opgenomen in de diverse modulen. De eventuele kosten hiervan als entree of reiskosten zijn niet in het cursusgeld opgenomen en komen voor eigen rekening.

Afhankelijk van de te volgen module kan de deelnemer zijn eigen volk inbrengen om daarin te werken, of kan er gezamenlijk gekeken worden in de volken van de cursusbegeleiders, of is er een lesstand beschikbaar met bijen. Ook kan er, afhankelijk van de mogelijkheden en mits de deelnemers dat wenselijk vinden, op toerbeurt in de bijenstal van één van de cursisten een praktijkles gepland worden.

Verder is er een mooie locatie geregeld en zit de koffie of thee in het cursusgeld inbegrepen.

 

Afsluiting van een module

In deze gevorderde modulaire cursus bepaalt de cursist zelf hoe hij of zij de deelcursus of module wil afsluiten. Indien men een module als een formeel onderdeel van het diploma gevorderd imker wil behalen, dan moet aan het volgende voldaan worden:

  • bij instappen beschikken over het diploma van basisimker
  • 80% van de praktijk- en theorielessen gevolgd hebben
  • de eindtoets met een voldoende hebben afgesloten

Afhankelijk van de gekozen module is de eindtoets een werkstuk of verslag, een presentatie, een praktisch/theoretisch examen, dan wel een combinatie. Daar waar mogelijk wordt in groepen gewerkt aan diverse cases en dit als gezamenlijke inspanning gepresenteerd.

Het is niet verplicht om de diverse modules af te sluiten zoals beschreven, gewoon meedoen kan altijd.

 

Afsluiting van de cursus

De deelnemer zal slechts bij het formeel afsluiten van alle modules, welke gedurende een door de deelnemer zelf gekozen tijdspad lopen, het diploma van gevorderd imker kunnen behalen. Het goed afsluiten van alle modules geeft de deelnemer de status van gevorderd imker.

 

Kosten en aantal deelnemers

De cursus wordt niet op commerciële basis gegeven. De te maken kosten voor het geven van elke module moeten gedekt zijn en de continuïteit van de gevorderdencursus met alle aangeboden modules moet zoveel mogelijk gegarandeerd zijn voor de komende jaren. Door financieel wat armslag te houden en te werken met bekwame en bevoegde vrijwilligers verwachten we een voldoende kostendekkend en stabiel model te hebben neergezet.

Uitgangspunt is € 10,- per dagdeel, exclusief zelf aan te schaffen leermaterialen enz. Het aantal dagdelen per module varieert van 7 tot 10.  Het aantal deelnemers heeft een ondergrens van 10 personen.

 

Planning en inhoud

Zie planning bij elke deelcursus.