Productie-imker

Iedereen die moeite heeft op tijd zijn of haar volken op sterkte te hebben vóór de dracht en derhalve nauwelijks honing haalt, maar dit toch wel zou willen, moet meedoen aan de deelcursus productie-imker. De cursus is vooral bedoeld voor de sturende imker. Het is belangrijk dat de deelnemers een stevige kennis en ervaring hebben met het managen van hun eigen volken om de nieuwe kennis ook te kunnen toepassen in de eigen situatie. De imker die tot dusver achter de bijen aan liep i.p.v. sturing te geven aan de volken zal een stevige taak krijgen zijn of haar bedrijfsvoering aan te passen aan deze nieuwe ambitie.

Schrijf je in voor het seizoen 2020, klik hier

Iets over de inhoud

In de cursus Productie-imker zal het gaan om algemene kennis over de ontwikkeling van het bijenvolk en het tijdig herkennen van de plannen van het volk. Weten welke effecten het niet sturen heeft op het binnenhalen van de oogst en hoe dat anders kan. Zwermverhindering, tijdig opzetten van nieuwe productievolken, versterken van volken, voeren in slechte tijden om het volk actief te houden zijn de items die in praktijk en theorie uitgewerkt worden. Allemaal niet te moeilijk en ook begrijpelijk maar timing voor de ingrepen is lastig, net als de voorspelling hoe de dracht zich ontwikkelt. Wanneer is het begin, hoogtepunt en einde van een dracht, komt er nog een andere dracht achteraan en hoe zeker kan je daarvan zijn.

Uitvoering

In twee theorie- en vijf praktijklessen gaan we in op de dynamiek van het volk. We kiezen de meest natuurlijke momenten om sturing te geven aan het bijenvolk, met als doel pieken van het volk als dat zinvol is. We kijken ook naar mogelijkheden van estafette, waarbij volken het van elkaar overnemen en niet steeds hetzelfde volk van dracht naar dracht gaat.

 

Er zijn diverse imkermethoden welke de productie-imker kunnen helpen op het juiste moment de volken te laten pieken. Wat zijn de principes van de methode, zijn ze in alle situaties geschikt, hoe voeren we ze uit en welke kies jij als deelnemer aan deze module. 

De deelnemer zet eigen volken in op de geselecteerde dracht. We richten een lesstand in met enkele voorbeeldvolken. 

  1. De theorie over de ontwikkeling van het volk is het vertrekpunt om natuurlijke sturingsmomenten te bepalen.
  1. De diverse imkermethoden komen aan bod, met hun beperkingen zeker als het gaat om de volken vitaal te houden zodat het geen eenmalige voorstelling wordt.
  1. In de praktijk moeten we mogelijk nog wat hulpmiddelen maken zoals een snelgrovebord, een traditionele separator of experimentele dingen zoals een tweede vlieggat in de honingbak.
  1. Als de voorbereiding klaar is en bepaald is welke dracht(en) we willen benutten, gaan we het veld in om de gekozen methode in praktijk te brengen.
  1. Opstelling van volken is om meerdere reden een belangrijk aspect, bij zowel het binnen halen van de oogst als ook in het kader van bijengezondheid. Hoe doen we dat bij voorkeur, wat is er in de praktijk mogelijk, welke concessies moet je soms doen.
 1. Varroa is bij de methode waarin een volk niet broedloos wordt een extra punt van aandacht. De imkermethoden zijn uitgevonden in de tijd van vóór de varroa, dus dit vraagt om aanpassingen die we zelf met elkaar moeten bedenken.

honingraam

De algemene doelstelling van de cursus Productie-imker

  • Het maken van een plan om honing te oogsten op diverse drachten.
  • De ontwikkelingskenmerken van een volk kennen en herkennen.
  • Productie en vitaliteit in evenwicht houden.
  • Weten wat een praktisch moment is voor het koninginnen merken.
  • Weten welke mogelijkheden en methoden er zijn om zwermlust te temperen.
  • Verschillende methoden van zwermverhindering kennen, voor- en nadelen ervan.
  • Kenmerken van verschillende typen kunstzwermen kennen.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden bij het voorkómen van natuurzwermen.

   

Praktische doelstelling en opdracht

  1. Koninginnen kunnen merken.
  1. Maatregelen kunnen nemen om de zwermlust uit te stellen of te voorkomen.
  1. Maatregelen kunnen nemen om een volk te versterken.
  1. Maatregelen nemen om een volk te prepareren op een aanstaande dracht.
  1. Het maken van een broedaflegger.
  1. Estafette in je bedrijfsvoering opnemen om steeds productievolken te hebben.
  1. Het gebruiken van bekende imkermethoden om in te zetten op een dracht.
  1. Vaststellen of varroabehandeling nodig is en eventueel behandeling uitvoeren.
 1. Het maken van een bedrijfsplan waarmee productie van honing gerealiseerd wordt.

   

   

Wat weet je en kan je na het goed afsluiten van de cursus Productie imker

  • Imkermethoden kennen die op diverse drachten ingezet kunnen worden om te oogsten
  • De belangrijkste uitgangspunten voor een gezonde bedrijfsvoering.
  • De signalen herkennen van een volk in elke ontwikkelingsfase.
  • Maatregelen nemen om natuurzwermen te voorkomen en honing te halen.
  • Varroadruk vaststellen en oplossen indien nodig zonder dat de honing belast wordt.
 • Het kunnen merken van de koningin.

Deelnemers en kosten

Iedereen met belangstelling kan deelnemen.
Deelnemers die een deelcertificaat willen behalen voor deze module moeten gediplomeerd basisimker zijn.
Minimale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten € 120,-

Zie ook algemene voorwaarden

Voorlopige planning cursus 2020

Les Cursus Datum Tijd Dag Locatie
1e Productie imker 03 maart 19.30 uur di Overkempen, Boskamp
2e Productie imker 10 maart 19.30 uur di Natuurderij, Diepenveen
3e Productie imker 21 maart 9.00 uur za Twieg, Heeten
4e Productie imker 18 april 16.00 uur za Koolzaad, Deventer
5e Productie imker 25 april 16.00 uur za Koolzaad, Deventer
6e Productie imker 09 mei 16.00 uur za Koolzaad, Deventer
7e Productie imker 22 mei 19.30 uur vr Werf Diepenveen
8e Productie imker 28 mei 19.30 uur ma Werf Diepenveen
9e Productie imker 02 juli 19.30 uur di Werf Diepenveen
10e Productie imker 08 augustus 8.00 uur za Holterberg
11e Productie imker 11 september 19.30 uur vr Holterberg
12e Productie imker 05 oktober 19.30 uur ma Natuurderij, Diepenveen
13e Productie imker 19 oktober 19.30 uur ma Natuurderij, Diepenveen


    
De cursus Productie-imker wordt gegeven door Marc Hekking en Sigis Sparenberg.


Voor opgave van de cursus ‘Productie-imker’ 2020 vul onderstaand contactformulier in