Cursus reglement basiscursus

 1. Elke deelnemer aan de cursus krijgt van de vereniging een volk ter beschikking om de nodige kennis en vaardigheid op ter doen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen imkeren.
 2.  

 3. Elke deelnemer schaft zelf materialen en hulpmiddelen aan welke noodzakelijk zijn om veilig te kunnen werken en de praktijk opdrachten in de cursus te kunnen uitvoeren.
 4.  

 5. Het bijenvolk waarin gewerkt wordt om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen is van de vereniging en zal op zeker moment door de cursist en zijn maat opgesplitst worden in 3 volken. De deelnemer aan de cursus werkt na het splitsen in één van de afgesplitst deelvolken.
 6.  

 7. Zodra een jonge koningin in het afgesplitste volk aan de leg is en het volk een hoopvol perspectief heeft stopt de gezamenlijke praktijkbijeenkomst en levert de deelnemende cursist zijn of haar ingevulde en afgetekende praktijkwerkboekje in bij de begeleider.
 8.  

 9. Binnen 2 weken na inlevering van het werkboekje, heeft er een gezamenlijk beoordeling van de praktijkbegeleiders en de leraar bijenteelt plaats gevonden waar het boekje en de kennis en vaardigheid van de deelnemer wordt vastgesteld.
 10.  

 11. De beoordeling is ( ondanks dat nog niet alle praktijk opdrachten afgerond zijn) het eindcijfer van het praktische onderdeel van de basiscursus.
 12.  

 13. Indien de geleverde prestatie in kennis, vaardigheid of verslaglegging gemiddeld of op onderdelen onvoldoende is, in een herkansing mogelijk om als nog het praktijk gedeelte met een voldoende af te sluiten.
 14.  

 15. Indien de deelnemer aan de cursus het praktijkgedeelte met een voldoende heeft afgesloten mag het bijenvolk van de lesstand en met de aspirant imker mee naar huis en wordt zijn of haar eigendom. De cursist voert daarna zelfstandig of met begeleiding op afstand, dan wel op terugkom momenten de overige praktijkopdrachten uit. Deze worden achteraf beoordeeld en afgetekend.
 16.  

 17. Indien ook na de herkansing de deelnemer aan de cursus niet op alle 3 de criteria voldoende scoort, gaat de 6 ramer leeg, met eventueel de eigen aangeschafte raampjes met de cursist mee naar huis.
 18.  

 19. Deelname aan de theorie en het doen van een theoretisch examen, het maken van de huiswerkopdracht kan gewoon doorgaan en staat los van de in de praktijk behaalde score. De cursist sluit dan de cursus niet af met het diploma beginnend imker.
 20.  

 21. Wordt bij het theoretische deel van de cursus inclusief de huiswerkopdracht, geen voldoende gescoord, dan is ook hier een herkansing mogelijk.
 22.  

 23. Als er uitsluitend op het theoretische of op het praktische onderdeel van de basiscursus een voldoende behaald is, sluit de cursist de cursus af met een deel certificaat en hoeft dat onderdeel niet opnieuw gedaan te worden bij  het eventueel opnieuw volgen van de basiscursus.
 24.  

 25. De deelnemende cursist aan de basiscursus die minder dan 80% van de lessen heeft gevolgd, dan wel op geen der onderdelen een voldoende heeft gescoord of de gevraagde documenten zoals het praktijkwerkboekje, de huiswerkopdracht het theoretisch examen niet ingeleverd of gedaan heeft, beëindigt zonder bijen en zonder diploma of deelcertificaat de basiscursus.