Zwermregulering

Iedereen die moeite heeft om de koningin te vinden en te merken, en het maken van een kunstzwerm iets beter in de vingers wil krijgen zodat er geen natuurzwermen ontstaan en verloren gaan, is welkom bij de deelcursus ‘Zwermregulering’.  

Schrijf je in voor het seizoen 2020, klik hier

 

Iets over de inhoud

In de cursus ‘Zwermregulering’ zal het gaan om het vergroten van de kennis en vaardigheid bij het zoeken van de koningin, het merken en het maken van een broedaflegger of koninginnenaflegger. De achtergronden van de keus voor het type kunstzwerm komt aan de orde, en hoe deze het beste te maken in de verschillende situaties. Dit zal de imker helpen in de bedrijfsvoering.

 

Uitvoering

In één theorie- en vier praktijklessen volgen we een bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat de voorjaarsdracht benut wordt, er geen zwermen verloren gaan, en de vitaliteit van het volk gewaarborgd is. De afwegingen komen aan de orde die de imker maakt bij de keuze in verschillende situaties, zoals het uitstellen van de zwermstemming, wel of geen varroamijten bestrijden, of misschien helemaal niet, en de beslissingscriteria die gehanteerd worden. Voor deze cursus neemt de imker zijn eigen volken mee naar een gezamenlijke voorjaarsdracht waar de cursus in praktijk gebracht wordt. Dit kan het fruit, de wilg of het koolzaad zijn.

  1. De theorie over het zwermen zal bekend zijn voor de deelnemers, maar wordt nog even beknopt neergezet. De keuzen voor het maken van een kunstzwerm in verschillende omstandigheden, alsmede het uitstellen ervan en de consequentie van de handelingen wordt belicht. Het koninginnenmerken wordt droog geoefend op een dummy.
   Tot slot hulpmiddelen en uitvindingen die de imker kunnen helpen bij het splitsen van een volk, wanneer het vinden van de koningin een hardnekkig probleem is voor de imker.
  1. In de praktijklessen bekijken we steeds het bijenvolk van de imker, maar soms ook bijenvolken van de andere imkers op de productiestand. Het merken van de koningin wordt door de deelnemer zelf gedaan, eventueel met hulp van de cursusleiding. We zoeken naar verschillende kenmerken van de volken die zich in deze groeifase van het volk snel ontwikkelen. Bespreken van opties om het maken van een kunstzwerm uit te stellen en zo nodig in praktijk te brengen.
 1. Bij het inrichten van een productiestand op een goede voorjaarsdracht neemt de imker zijn of haar volken mee met een maximum van twee volken. De volken worden op pallets geplaats die de imker in principe zelf meebrengt en ook weer mee naar huis neemt aan het einde van de dracht. Op de pallet moet ruimte zijn voor het plaatsen van een aflegger van 10 ramen en de afstand tussen de pallets ongeveer twee meter.

 

De algemene doelstelling van de cursus Zwermregulering

  • Het kunnen maken van een plan om bij de voorjaarsdracht te kunnen oogsten en natuurzwermen te voorkomen.
  • De kenmerken herkennen van een volk dat in zwermstemming komt 
  • Weten welke mogelijkheden en methoden er zijn om zwermlust te temperen.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden bij het voorkómen van natuurzwermen. 
  • Kenmerken van verschillende type kunstzwermen kennen.
  • Weten wanneer welk type kunstzwerm het meest geëigend is.
  • Maatregelen kunnen nemen om het volk niet te verliezen.
  • Weten welke criteria er gelden bij varroabestrijding in het voorjaar.
  • Weten wat een praktisch moment is voor het koninginnen merken.

  

Praktische doelstelling en opdracht

  • Koninginnen kunnen merken
  • Maatregelen kunnen nemen om de zwermlust te temperen
  • Het maken van een broed- of koninginnenaflegger
   • Vast stellen of varroabehandeling nodig is en eventueel behandeling uitvoeren
 • Het maken van een bedrijfsplan waarmee de voorjaarsperikelen rond het zwermen getackeld worden

 

Wat weet je en kan je, na het goed afsluiten van deze cursus

  • De belangrijkste uitgangspunten voor een gezonde bedrijfsvoering.
  • De signalen herkennen van een volk in de expansiefase.
  • De juiste maatregelen nemen om natuurzwermen te voorkomen.
  • Het merken van de koningin.
 • Varroadruk vaststellen en oplossen indien nodig.

schroefmerknetje               

2019 – groen
2020 – blauw
2021 – wit
2022 – geel
2023 – rood
2024 – groen
2025 – blauw
2026 – wit
2027 – geel
2028 – rood

Deelnemers en kosten:

Iedereen met belangstelling kan deelnemen.
Deelnemers die een deelcertificaat willen behalen voor deze module moeten gediplomeerd basisimker zijn.
Minimale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten: € 50,-

Zie ook algemene voorwaarden

 

Planning cursus 2020

Les Data Tijd Dag Locatie Onderwerp
1e 04 maart 19.30 uur woensdag Overkempen Theorie: Wat zijn de mogelijkheden en ambities bij het maken van de kunstzwerm
2e 11 maart 19.30 uur woensdag Overkempen Theorie: Volksontwikkeling,  controle momenten, een natuurlijk moment kunstzwerm maken
3e 18-april 8.00 uur zaterdag Koolzaad Plaatsen van de volken onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het gewas
4e 25 april 16.00 uur zaterdag Koolzaad Voorjaarsinspectie, ruimte geven
5e 02 mei 16.00 uur zaterdag Koolzaad Herkennen zwerm plannen, zoek koningin en merken
6e 09 mei 16.00 uur zaterdag Koolzaad Vertragen zwermlust door broed wegnemen
7e 16 mei 16.00 uur zaterdag Koolzaad kunstzwerm/broedaflegger maken
8e 23 mei 16.00 uur zaterdag Koolzaad Reserve voor uitloop of herstel
9e 05 oktober 19.30 uur maandag Overkempen Terugblik cursus en bespreken vragen, afsluiting cursus
10e 19 oktober 19.30 uur maandag Overkempen Afsluiten presentatie  en inleveren (bedrijfs)plan wanneer en hoe maken van een kunstzwerm


De cursus ‘Zwermregulering’ wordt gegeven door Marc Hekking en Sigis Sparenberg.

 


Voor opgave van de cursus ‘Zwermregulering’ 2020 vul onderstaand contactformulier in

* verplicht in te vullen