Digitale praktijkwerkboekje basiscursus imker

Voor hen die de cursus zelfstandig en zonder mentor doen zijn er aanvullende mogelijkheden om feedback te krijgen op uitgewerkte vragen en het geüploade fotomateriaal behorend bij de praktijkopdrachten.

Pagina is under construction