Praktijk voorbereidende info

Links bij de opdrachten

Om de praktijkopdrachten theoretisch voor te bereiden zijn de onderstaande links beschikbaar.
Per opdracht zijn toepasselijke Filmpjes, Foto’s en PDF bestanden beschikbaar.

Bereid je steeds goed voor dan herken je wat je straks ziet in de kast, weet je beter wat je moet doen en zijn de vragen bij de opdrachten beter te begrijpen en te beantwoorden.

In de cursus zijn er afspraken gemaakt over veilig werken, het afsluiten van de cursus en de overdracht van het verenigingsvolk naar de cursist. In het cursus regelement ligt de basis van de afspraken vast.

Namens alle Sallandse imkers,

Sigis Sparenberg

Opdracht 1 – Voedsel als primaire levensvoorwaarde

Drachtkalender

Praktijk voorbereiding Basis

Stuifmeel van de Wilg

De kleur van stuifmeel


 

Opdracht 2 – Bijenramen en kastdoeken klaarmaken

Instructie Kastdoeken maken  

Instructie Raampjes maken           

Filmpje: raampjes maken

Insmelten kunstraat                           

Bijenruimte                                

Bijenweetjes

Kengetallen bijenvolk


 

Opdracht 3 – QuickScan

Openen van de kast

Broednest bijenvolk                          

Gereedschap in gebruik                               


 

Opdracht 4 – Zomerverzorging

Bijvoeren jonge volken             

Herkennen van de kast               

Broed niet altijd goed

Varroabestrijding na analyse

Poedersuikermethode

Verdiepende info:
Varroaboekje WUR


 

Opdracht 5 – Honingslingeren

Honing cursusboek      

Ontzegelen honing

Ontzegelen met föhn


 

Opdracht 6 – Verenigen van volken

Darrenslacht                           

Krantenmethode  


 

Opdracht 7 – Voeren en Inwinteren volken

Suikerwater maken                                         

Gewicht bepalen kast met inhoud

Bijenweetjes


 

Opdracht 8 – Voorjaarscontrole

Voorjaarsinspectie

Varroalade bekijken voorjaar

Vliegplank activiteiten

Organisatie op een broedraam                    

Kengetallen bijenvolk

Zwarte ramen           

Voedselvoorraad in april

Voedselhulp

De kleur van stuifmeel


 

Opdracht 9 – Controle Zwermplannen en Vertragen

Opdracht 9 – 1e controle op zwermplannen

Opdracht 9 – 2e controle op zwermplannen

Invliegers

Stertselen

Verschillende type moerdoppen


 

Opdracht 10 – Kunstzwerm maken

De broedaflegger:                                        De koninginnenaflegger:

Zwermen & Afleggers.                               Zwermen & Afleggers.            

Controle zwermplannen 2e keer             Controle zwermplannen 2e keer

Herschreven. Zwermen & Aflegger         Herschreven. Zwermen & Aflegger

Oxaalzuur sproeien                                    Oxaalzuur sproeien     

Suikerwater maken                                     Suikerwater maken

Varroabestrijding na analyse                    Varroabestrijding na analyse


 

Opdracht 11 – Luisteren Tuter & Kwakers & inlopen jonge moeren               

Geboorte jonge moer                                     

Tuters en kwakers beschreven 


 

Opdracht 12 – inspectie volk op moergoed

Broedafwijkingen                                

Broed niet altijd goed