Koninginnenteelt 2024

Koninginneteelt - Marc

Iedereen die kennis wil opdoen betreffende de theorie en praktijk van het telen van koninginnen en zelf een F1 koningin wil telen met ondersteuning van een gekwalificeerde koninginnenteler is welkom. Het instapniveau is basisimker net als bij de andere deelcursussen, maar enige jaren ervaring in het werken met bijen maakt de cursus voor de deelnemer wel effectiever.


In 2024 zal er geen cursus koninginnenteelt worden aangeboden.
Echter, de modules Zwermregulering, Natuurlijk-imkeren en Productie-imker zullen wel doorgaan zoals gepland. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deze cursussen, dus we moedigen geïnteresseerden aan om zich snel aan te melden.


Schrijf je in voor het seizoen 2025, klik hier

Planning cursus 2025 – indicatie

Cursus Data Tijd Dag Locatie
1e Theorie
Waarom koninginnenteelt, mogelijkheden telen van koninginnen, de  teeltkalender
11 april 19.30 uur dinsdag
2e Theorie
Stappen bij de teelt van koninginnen en darren en benodigde materialen
18 april 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
3e Theorie
Toekomst van de bevruchte koningin, invoeren in productievolk of opzetten
25 april 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
4e Praktijk
Oefenen klaarmaken starter en proef omlarven
16 mei 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
5e Praktijk
proefomlarven en merken darren
23 mei 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
6e Praktijk
Klaarmaken starter en omlarven
25 mei 19.30 uur donderdag Depot, Deventer
7e Praktijk
aangezette doppen in hangen in pleegvolk
26 mei 19.30 uur vrijdag Depot, Deventer
8e Praktijk
inkooien doppen of inhangen in bevruchtingskastje
30 mei 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
9e Praktijk
bevruchtingskastjes vullen, sluiten en invoeren jonge onbevruchte moer
6 juni 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
10e Praktijk
wegbrengen bevruchtingskastjes naar bevruchtingsstand
9 juni 19.30 uur vrijdag Depot, Deventer
11e Praktijk
controle moergoedheid
20 juni 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
12e Praktijk
Invoeren van de jongemoeren in productievolk of opzetten bevruchtingskastje
11 juli 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
13e Bespreken
aanpak bedrijfsplan en teeltkalender
3 oktober 19.30 uur dinsdag Depot, Deventer
14e Afsluiting
presentatie en inleveren (bedrijfs) plankoninginnenteelt / teeltkalender
10 oktober 19.30 uur dinsdag Natuurderij, Diepenveen

Iets over de inhoud

In deze cursus zal het gaan over o.a. erfelijkheid bij bijen, de selectie van volken voor de teelt van jonge moeren, en over pleegvolken waar de koninginnencellen verzorgd worden. Verder de praktische kanten van de teelt, zoals het maken van een teeltkalender en een starter, het omlarven en prepareren van een pleegvolk, kernvolkjes maken en invoeren van jonge moeren in een volk. Mogelijk maken we een excursie naar een teelt- of bevruchtingsstation als we dat met elkaar een goed idee vinden.

 

Uitvoering

In drie theorie- en zeven praktijklessen wordt uitgelegd hoe we jonge moeren gaan telen, met welke factoren we rekening moeten houden, en welke materialen er nodig zijn als je kiest voor standbevruchting. In deze cursus voeren we die handelingen uit die moeten zorgen dat de deelnemer minimaal met één bevruchte moer in een bevruchtingskastje naar huis gaat.
De deelnemer zorgt zelf voor een pleegvolk en later voor het bevolken van een of meer bevruchtingskastjes. Deze kastjes plaatsen we, op een afgesproken tijd met de deelnemers centraal op een plek die we voor het gemak de lesstand noemen, maar wat we ook de bevruchtingsstand kunnen noemen.

1. Gestart wordt met een algemeen verhaal over erfelijkheid en de factoren die altijd bij de teelt van diverse diersoorten spelen, de keerzijde van selectie en teeltmateriaal.
De theorie over het zwermen zal bekend zijn voor de deelnemers, maar in theorielessen zal de koninginnenkalender de leidraad zijn bij alles wat later in de praktijk aan de orde komt. Het koninginnenmerken wordt droog geoefend op een dummy, maar later ook op de nieuwe moer toegepast. Knippen kan eventueel ook gedaan worden. Verder zullen de benodigde materialen, behorend bij verschillende keuzen die de imker kan maken besproken en getoond worden.

2. In de praktijklessen bekijken we het pleegvolk van elke deelnemer en zorgen dat de voorwaarden om succesvol jonge moeren te kweken gerealiseerd worden. De imker heeft zelf hulpmiddelen zoals een rooster beschikbaar, net als andere benodigde hulpmiddelen besproken in de theorie lessen. De praktijk wordt gestuurd door de koninginnenkalender, waar steeds de koninginnenteler in actie moet komen, afhankelijk van de ontwikkeling van larve tot imago, om te zorgen dat uiteindelijk voldoende moeren geoogst kunnen worden.
Het maken van bevruchtingsvolkjes, het laten inlopen van jonge moeren, controle op het resultaat van de bevruchting en tenslotte invoeren van de jonge moeren in een productievolk of het opzetten van de jonge volkjes vormen het sluitstuk van de teelt.
Getracht zal worden met individuele wensen van de deelnemende imkers rekening te houden.

 

De algemene doelstelling van de deelcursus koninginnenteelt

➢ Verwerven van voldoende kennis en vaardigheid om zelf koninginnen te telen.
Zorgen dat elke deelnemer minimaal één zelf geteelde standbevruchte Carnica koningin teelt.
➢ Het standbevruchten van de koningin levert een prima F1 productiemoer op.
➢ Het invoeren van deze F1 moer in een productievolk of opzetten van het jonge volkje.

 

Praktische doelstelling en opdracht

➢ Het opzetten en volgen van een teeltkalender.
➢ Alle handelingen kunnen uitvoeren die bij de koninginnenteelt vereist zijn.
➢ Het telen van een jonge moer, die na bevruchting succesvol ingevoerd of als jongvolk opgezet wordt.

 

Wat weet je en kan je na het goed afsluiten van de cursus koninginnenteelt

➢ De uitgangspunten voor de koninginnenteelt.
➢ Het opzetten van een koninginnenkalender.
➢ De fasen kennen en herkennen van een zich ontwikkelende koningin.
➢ Uitvoeren van de handelingen die leiden tot het telen van een bevruchte F1-koningin.
➢ Het merken en eventueel knippen van de koningin.
➢ Het invoeren van een moer in een productievolk, of opzetten van een jongvolkje.

 

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een bedrijfsplan voor jezelf als koninginnenteler voor het volgend jaar. In principe is dat een verslag met beelden en ervaringen van wat je in de cursus deed en waar de koninginnenkalender de spil is waar het om draait. Het bedrijfsplan wordt gepresenteerd aan de groep en de cursusleidingen en er worden vragen gesteld over de theorie welke achter de praktische uitvoering van de handelingen zitten.

 

Deelnemers en kosten

Iedereen met belangstelling kan deelnemen.
Deelnemers die een deelcertificaat willen behalen voor deze module moeten gediplomeerd basisimker zijn.
Minimale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten € 120,-

Zie ook algemene voorwaarden

 

De cursus ‘Koninginneteelt’ wordt gegeven door Hilbrand Meijer en Sigis Sparenberg.


   


Voor opgave van de cursus ‘Koninginnenteelt’ 2025 vul onderstaand contactformulier in