Koninginnenteelt

Iedereen die kennis wil opdoen betreffende de theorie en praktijk van het telen van koninginnen en zelf een F1 koningin wil telen met ondersteuning van een gekwalificeerde koninginnenteler is welkom. Het instapniveau is basisimker net als bij de andere deelcursussen, maar enige jaren ervaring in het werken met bijen maakt de cursus voor de deelnemer wel effectiever.

Schrijf je nu alvast in voor het seizoen 2019, klik hier

Iets over de inhoud

In deze cursus zal het gaan over o.a. erfelijkheid bij bijen, de selectie van volken voor de teelt van jonge moeren, en over pleegvolken waar de koninginnencellen verzorgd worden. Verder de praktische kanten van de teelt, zoals het maken van een teeltkalender en een starter, het omlarven en prepareren van een pleegvolk, kernvolkjes maken en invoeren van jonge moeren in een volk. Mogelijk maken we een excursie naar een teelt- of bevruchtingsstation als we dat met elkaar een goed idee vinden.

Uitvoering

In drie theorie- en zeven praktijklessen wordt uitgelegd hoe we jonge moeren gaan telen, met welke factoren we rekening moeten houden, en welke materialen er nodig zijn als je kiest voor standbevruchting. In deze cursus voeren we die handelingen uit die moeten zorgen dat de deelnemer minimaal met één bevruchte moer in een bevruchtingskastje naar huis gaat.
De deelnemer zorgt zelf voor een pleegvolk en later voor het bevolken van een of meer bevruchtingskastjes. Deze kastjes plaatsen we, op een afgesproken tijd met de deelnemers centraal op een plek die we voor het gemak de lesstand noemen, maar wat we ook de bevruchtingsstand kunnen noemen.

1. Gestart wordt met een algemeen verhaal over erfelijkheid en de factoren die altijd bij de teelt van diverse diersoorten spelen, de keerzijde van selectie en teeltmateriaal.
De theorie over het zwermen zal bekend zijn voor de deelnemers, maar in theorielessen zal de koninginnenkalender de leidraad zijn bij alles wat later in de praktijk aan de orde komt. Het koninginnenmerken wordt droog geoefend op een dummy, maar later ook op de nieuwe moer toegepast. Knippen kan eventueel ook gedaan worden. Verder zullen de benodigde materialen, behorend bij verschillende keuzen die de imker kan maken besproken en getoond worden.

2. In de praktijklessen bekijken we het pleegvolk van elke deelnemer en zorgen dat de voorwaarden om succesvol jonge moeren te kweken gerealiseerd worden. De imker heeft zelf hulpmiddelen zoals een rooster beschikbaar, net als andere benodigde hulpmiddelen besproken in de theorie lessen. De praktijk wordt gestuurd door de koninginnenkalender, waar steeds de koninginnenteler in actie moet komen, afhankelijk van de ontwikkeling van larve tot imago, om te zorgen dat uiteindelijk voldoende moeren geoogst kunnen worden.
Het maken van bevruchtingsvolkjes, het laten inlopen van jonge moeren, controle op het resultaat van de bevruchting en tenslotte invoeren van de jonge moeren in een productievolk of het opzetten van de jonge volkjes vormen het sluitstuk van de teelt.
Getracht zal worden met individuele wensen van de deelnemende imkers rekening te houden.

 

De algemene doelstelling van de deelcursus koninginnenteelt

➢ Verwerven van voldoende kennis en vaardigheid om zelf koninginnen te telen.
Zorgen dat elke deelnemer minimaal één zelf geteelde standbevruchte Carnica koningin teelt.
➢ Het standbevruchten van de koningin levert een prima F1 productiemoer op.
➢ Het invoeren van deze F1 moer in een productievolk of opzetten van het jonge volkje.

 

Praktische doelstelling en opdracht

➢ Het opzetten en volgen van een teeltkalender.
➢ Alle handelingen kunnen uitvoeren die bij de koninginnenteelt vereist zijn.
➢ Het telen van een jonge moer, die na bevruchting succesvol ingevoerd of als jongvolk opgezet wordt.

 

Wat weet je en kan je na het goed afsluiten van de cursus koninginnenteelt

➢ De uitgangspunten voor de koninginnenteelt.
➢ Het opzetten van een koninginnenkalender.
➢ De fasen kennen en herkennen van een zich ontwikkelende koningin.
➢ Uitvoeren van de handelingen die leiden tot het telen van een bevruchte F1-koningin.
➢ Het merken en eventueel knippen van de koningin.
➢ Het invoeren van een moer in een productievolk, of opzetten van een jongvolkje.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een bedrijfsplan voor jezelf als koninginnenteler voor het volgend jaar. In principe is dat een verslag met beelden en ervaringen van wat je in de cursus deed en waar de koninginnenkalender de spil is waar het om draait. Het bedrijfsplan wordt gepresenteerd aan de groep en de cursusleidingen en er worden vragen gesteld over de theorie welke achter de praktische uitvoering van de handelingen zitten.

 

Deelnemers en kosten

Iedereen met belangstelling kan deelnemen.
Deelnemers die een deelcertificaat willen behalen voor deze module moeten gediplomeerd basisimker zijn.
Minimale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten € 90,-

Zie ook algemene voorwaarden

 

Planning cursus 2018 (oud)

Datum tijd  dag Plaats Les
12 april 19.30 uur do Depot Deventer Theorie  Teeltkalender stappen bij de teelt en Benodigde materialen
19 april 19.30 uur do Depot Deventer Theorie bevruchting, darrenteelt net zo belangrijk als koninginneteelt
02 mei 19.30 uur wo Depot Deventer Theorie hoe verder met een bevruchte koningin
10 mei 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk Oefenen klaarmaken starter en proef omlarven
17 mei 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk proefomlarven en merken darren
26 mei 19.30 uur za Depot Deventer Praktijk Klaarmaken starter en omlarven
27 mei 13.30 uur zo Depot Deventer Praktijk aangezette doppen in hangen in pleegvolk
31 mei 13.30 uur do Depot Deventer Praktijk inkooien doppen of inhangen in bevruchtingskastje
04 juni 19.30 uur ma Depot Deventer Praktijk bevruchtingskastjes vullen, sluiten en invoeren jonge onbevruchte moer
10 juni 19.30 uur zo Ulebelt Praktijk wegbrengen bevruchtingskastjes naar bevr. stand
21 juni 14.30 uur do Ulebelt Praktijk controle moergoedheid
12 juli 19.30 uur do eigen stand Praktijk Invoeren van de jongemoeren in productie volk of opzetten bevruchtingskastje
08 okt. 19.30 uur ma Depot Deventer Bespreken aanpak bedrijfsplan en teeltkalender
29 okt, 19.30 uur ma Overkempe Afsluiten presentatie en inleveren (bedrijfs)plankoninginnenteelt/teeltkalender

 

 

 

 

 

Planning cursus 2018 (nieuw)

Datum tijd dag Plaats Les
12-apr 19.30 uur do Depot Deventer Theorie – Teeltkalender stappen bij de teelt en benodigde materialen
20-apr 19.30 uur vr Depot Deventer Theorie – bevruchting, darrenteelt net zo belangrijk als koninginneteelt
26-apr 19.30 uur do Depot Deventer Theorie – hoe verder met een bevruchte koningin
17-mei 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk – Oefenen klaarmaken starter en proef omlarven
24-mei 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk – proefomlarven en merken darren
26-mei 13.30 uur za Depot Deventer Praktijk – Klaarmaken starter en omlarven
27-mei 13.30 uur zo Depot Deventer Praktijk – aangezette doppen in hangen in pleegvolk
31-mei 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk – inkooien doppen of inhangen in bevruchtingskastje
05-jun 19.30 uur di Depot Deventer Praktijk – inkooien
07-jun 19.30 uur do Depot Deventer Praktijk – bevruchtingskastjes vullen, sluiten en invoeren jonge onbevruchte moer
10-jun 19.30 uur zo Ulebelt Praktijk – wegbrengen bevruchtingskastjes naar bevr. stand
21-jun 19.30 uur do Ulebelt Praktijk – controle moergoedheid
12-jul 19.30 uur do eigen stand Praktijk – Invoeren van de jongemoeren in productie volk of opzetten bevruchtingskastje
08 okt. 19.30 uur ma Depot Deventer Bespreken aanpak bedrijfsplan en teeltkalender
29 okt. 19.30 uur ma Overkempe Afsluiten presentatie en inleveren (bedrijfs)plankoninginnenteelt/teeltkalender


   
De cursus ‘Koninginneteelt’ wordt gegeven door Hilbrand Meijer en Sigis Sparenberg.

 


Voor opgave van de cursus ‘Koninginnenteelt’ 2018 vul onderstaand contactformulier in