Zwermen

De meeste imkers proberen het natuurzwermen te voorkomen. Voor het oogsten van honing en voor het overwinteren zijn volken nodig die daarvoor groot genoeg zijn. Het toestaan van vertrekkende natuurzwermen staat daar haaks op.

 

Onderstaand een filmpje van een volk dat gaat zwermen