Links 12 praktijkopdrachten

Voorbereiding op de 12 praktijkopdrachten van de basiscursus bijenhouden.

Het praktijkwerkboekje bestaat uit 12 praktijkopdrachten. Ter voorbereiding van de uitvoering van de opdrachten wordt steeds verwezen naar het lesboek ‘Bijenhouden hoe doe je dat’. Tevens wordt er verwezen naar diverse links bij de 12 opdrachten zodat met tekst, beeld of een filmpje de nieuwe imker zich kan voorbereiden op de opdracht waar hij of zij mee aan de slag moet.
Verder zijn er ook nog wat algemene links toegevoegd die informatie geven over het bijenhouden en de basiscursus. Veel succes met de voorbereiding

Namens alle Sallandse imkers,
Sigis Sparenberg

 

 

 

De praktijkopdrachten 1 t/m 12

Cursus reglement.                               Reglement Basiscursus

Opdracht 1                             Quikscan van het volk vlak na de winter

De links bij praktijkopdracht 1

Raampjes hanteren/inspecteren             Openen van de kast
Beeld v/h broednest                                  Broednest bijenvolk
Beoordelen varroalade                             Varroalade bekijken
Activiteiten o/d vliegplank                        Vliegplank activiteiten
Gereedschap  in gebruik                           Gereedschap in gebruik
Schoonmaken bodem                               Een schone bodem
Stuifmeel kleurengids                                De kleur van stuifmeel

 

Opdracht 2                              Bijenramen en kastdoeken klaarmaken

De links bij praktijkopdracht 2

Raampjes maken en bedraden                 Instructie raampjes maken
Kastdoeken maken                                      Instructie kastdoeken maken
Bijenkastruimte                                            Bijenruimte
Broednest temperatuur                             Bijenweetjes
Raampjes bedraden                                    Raampjes bedraden
Was insmelten                                             Insmelten kunstraat
Wasdoek als afdekdoek                             De wasdoek i.p.v. dekplank

Kastenavond:

In de cursus is een kastenavond gepland, zie het als een excursie/informatie avond. Op de avond zie je verschillende bijenkasten met bijbehorende imker, die je mogelijk kunnen helpen met de vraag voor welk type bijenkast kies ik straks. Ter voorbereiding enkele links naar de meest gebruikte type kasten.

Soorten kasten                                             Diverse soorten bijenkasten
Spaarkast (alg in Nederland)                      De Spaarkast
Kasten zonder raampjes                            Toplattenkast
Natuurbouwkast                                          Vrij bouwende bijen
De flow hive                                                  Oogsten aan de kast

 

Motivatie en inspiratie

In de basiscursus is er een hoog ambitie niveau om nieuwe imkers te informeren over de mogelijkheden om te imkeren en het vak te leren. We blijven we met beide benen op de grond, beseffen dat verhalen over de bijen en het sterven van de bijen het einde van de wereld zou zijn, veel mensen in beweging bracht. Toch is niet helemaal ons verhaal. Wel is er veel mis met onze biotoop en is meer aandacht voor dieren welzijn beslist noodzakelijk. Verbeteringen van de insectenbiotoop en imkers beter opleiden, om de bijen een grotere kans tot overleven te bieden is ook onze passie. Een paar voorbeelden om je te inspireren een bekwame imker te zijn vind je onderstaande links. Bedenk dat dit niet opnames uit Salland zijn. Geniet, als je even tijd hebt van de volgende filmpjes:

De dak imkers van de grote steden        trailer film 1
Bijen en hun voedsel                                 trailer film 2
De bij een bedreigde diersoort?              trailer film 3

 

Opdracht 3                             Voorjaarsinspectie

Links bij opdracht 3

Instructie voorjaarsinspectie                    Voorjaarsinspectie
Raampjes draaien                                      Bijenraampjes hanteren
Organisatie Broedraam                            Organisatie op een broedraam
Zwarte ramen                                             Zwarte ramen
Hoeveel .. o/e  raam                                  Kengetallen bijenvolk
Varroa controle darrenbroed                  Darrenbroed punctie
Bijvoeren                                                     Voedselhulp
Vaststellen voedselvoorraad                   Voedselvoorraad in april

 

Opdracht 4                             Controle op zwermplannen

Links bij opdracht 4

1e Controle zwerm plannen                      Controle zwermplannen 1e keer
2e controle zwermplannen                        controle op zwermplannen 2de keer
Zwermen & Afleggers                                 Zwermen & Afleggers herschr. hoofdstuk.
Jonge bijen …                                               Invliegers
Geur verspreiden                                        Stertselen
Doppen div. leeftijden                               Verschillende Moerdoppen

 

Opdracht 5                              Kunstzwerm maken: De broedaflegger

Links bij opdracht 5

Zwermen & Afleggers                                  Zwermen & Afleggers herschreven hoofdstuk
Broedloos in de zomer                                Oxaalzuur sproeien
Voeren van gesplitste volken                     Suikerwater maken
Varroa bestrijden. Nieuwe versie              Varroabestrijding na analyse

 

Opdracht 6                             Luisteren & koninginnen laten inlopen

Links bij opdracht 6

Tuters en kwakers                                       Tuter & Kwakers beschreven
Geboorte van de jonge moer                    Geboorte jonge moer
Tutende koningin & nat.zwerm                Geluid T & K het zwermen van een bijenvolk
Beschrijving T&K                                         Tuter &Kwakers Beschreven

 

Opdracht 7                               Zomerverzorging

Links bij opdracht 7

Stertselende bijen                                        Herkennen van de kast
Beoordelen jonge moer                              Broed niet altijd goed
Varroa bestrijden                                         Varroabestrijding na analyse
Broedloos i/d zomer                                   Oxaalzuur sproeien
Voeren in de zomer                                     Suikerwater maken

 

Opdracht 8                             Honing oogsten

Links bij opdracht 8

Het honing cursusboek                              Honing cursusboek
Ontzegelen honing                                      Ontzegelen honing
Flamberen                                                    Ontzegelen met föhn

 

Opdracht 9                              Volken verenigen

Links bij opdracht 9

Darrenslacht                                                 Darrenslacht
Verenigen met de krant                              Krantenmethode

 

Opdracht 10                             Bijengezondheid  en varroa

Links bij opdracht 10

Varroa bestrijding                                         Varroa boekje WUR
Punctie vroege voorjaar                              Darrenbroed punctie
Broedloos i/d zomer                                    Oxaalzuur sproeien
Broed in/de zomer                                       Verdampen mierenzuur
Broedloos in de winter                                Verdampen oxaalzuur
Broedloos in de winter                                Druppelen oxaalzuur/suikerwater oplossing
Diagnose met poedersuiker.                      Diagnose varroadruk
Varroa in de cel                                             Varroamijt in het broed
Ontwikkeling bij en varroa                         Van ei tot bij filmpje
Varroa bestrijden na analyse                     Varroabestrijding na analyse

 

Opdracht 11                            Bijengezondheid & hygiënisch werken

(Kijk opdracht wasdag)

Links bij opdracht 11

Zonnenwassmelter                                      Terugwinning was
Ontsmetten Kasten en kastmateriaal       Uitbranden kastmateriaal
Eigen was circuit                                           Wasplaatjes maken  + Wasplaatjes gieten

 

Opdracht 12                            Bijvoeren en het inwinteren

Links bij opdracht 12

Suikerwater                                                    Suikerwater maken
Wegen van de kast                                       Gewicht van de bijenkast bepalen
Hoeveel verbruikt een volk in de winter   Bijenweetjes

 

Opdracht 0                            Bijengezondheid en voedsel

Links bij opdracht 0

Kleurenkaart pollen                                    Drachtplanten in Nederland
De wilg is gevonden                                    Stuifmeel van de Wilg